CMC fotografie, gevestigd aan Ettenlaan 2 9451 KP Rolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


www.CMCfotografie.nl
Ettenlaan 2

9451 KP Rolde


M: 06 52 50 52 14


 


Corneli MacCoinnich  is de Functionaris Gegevensbescherming van CMC fotografie zij is te bereiken via info@cmcfotografie.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


CMC fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cmcfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CMC fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

CMC fotografie neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CMC fotografie) tussen zit.


CMC fotografie gebruikt Adobe Photoshop voor de bewerking van haar beeldmateriaal. Op alle foto's berust copyright en de beelden zijn voorzien van deze gegevens in de EXIF

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CMC fotografie bewaart uw gegevens in principe niet langer dan nodig is. Het fotomateriaal wordt echter opgeslagen op een externe schijf zodat u bij verlies of diefstal verzekerd bent dat uw beelden er nog zijn. Als u dat niet wilt dient u dat schriftelijk aan te geven. De beelden worden dan vernietigd.Gegevens aan derden 

CMC fotografie verstrekt nooit gegevens aan derden.  Wilt u bepaalde informatie dan dient u klanten van CMC fotografie hiervoor zelf of via een andere weg te benaderen.  Wel kan CMC fotografie in uitzonderlijke gevallen klanten vragen of zij contact met u op willen nemen. Dit gebeurt alleen in het belang van de service van Cmc fotografie aan de opdrachtgever

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan door een mail te sturen naar info@cmcfotografie.nl.  CMC fotografie zal zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CMC fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mcfotografie.nl