an aimsir-  THE weather


clach-mheallain

fearthainn

gailleann

geamhradh

gailleann-gheamhraidh

grianach

latha grianail

tàirneanach

tioram

tioram tràighte

pron: klag vialein

pron: /fɛrɪNʲ/

pron: /gaLʲəN/

pron: /gʲãũrəɣ/

pron: /gaLʲəN gʲãũrəɣ/

pron: /grʲianəx/

pron: laha gri-a-nal

pron: /taːRNʲənəx/

pron: /tʲirəm/

pron: /  tʲirəm traːjtje?

hail hailstone

rain

storm

winter

snowstorm

sunny

sunny day

thunder

dry

high and dry

 

 


Co ris a tha an t-side coltach?

Tha i tioram an diugh

Atha an aimsir aig fèath

What's the weather like with you?

It is dry today

The weather is calm