anns an taigh  -  in THE house


balla

cidsin

doras

doras-cùil

doras-mòr

gàrradh

lobht

mullach

seilar

seilear fìona

seòmar

seòmar cadal

seòmar-còmhnaidh

talla

uinneag

suas (an) staidhir

sìos (an) staidhir

 

 

pron: /baLə/

pron: /kʲidʲʃɪn/

pron: /dɔrəs/

pron: / dɔrəs kuːl/

pron: /dɔrəs'moːr/

pron: /gaːRəɣ/

pron: /Lɔhd/

pron: /muLəx/

pron: /ʃelɛr/

pron: /ʃelɛr fiəna/

pron: /ʃɔːmər/

pron: /ʃɔːmər kadəL/

pron: /ʃɔːmər kɔ̃ːnəɣ/

pron: /taLə/

pron: /ɯNʲag/

 

wall

kitchen

door

back door

frontdoor

garden

loft / gallery

roof

cellar

wine cellar

room

bedroom

living room

hall

window

upstairs

downstairs

 

 

 


Tha an t-àradh sios an staiche

Tha mi ag obair anns an garradh

Dùin an doras

Dh fosgail mi an doras

The ladder is downstairs

I'm working in the garden

close the door

I opened the door