FAIGHINN - FINDING / GETTINGDID NOT GET- DON'T GET

cha d'fhuair mi 

chan ..... mi

cha tug mi dhomh

cha d' fhuair mi  

cha tug e

cha tug i

 

 

I didn't get

I don't get

I didn't give .. me

I didn't get

he did not

she did not


GOT

fhuair mi

fhuair thu

he got

she got

fhuair iad

fhuair sibh

 

I got

you got

fhuair e

fhuair i

they got

you got (pl)


QUESTION

an d' fhuair I

an d' fhuair thu

 

did I get

did you get


meur - chlàr

secret files

crann-gaoithe

tablaid

light

keyboard

faidhlichean diomhair

wind turbine

tablet

solas