an t-sìde-  THE weather


madadh-allaidh

tunnag

pron: /madə'ɣaLɪ/

pron: /tuNag/

wolf

duck

 

 


An cuala tu na madaidhean-allaidh?

Did you hear the wolves