ceistean - Questions


dè tha seo a' ciallachadh

 

What does that meanGreas ort

diomhair

 

 

 

 

Hurry up

secret