FAICSINN / SEEING


DID NOT SEE- DON'T SEE

 

chan eil mi a' faicinn

chan faca mi 

 

 

 

I don't see

I didn't see

 

 


SAW

chunnaic mi

chunnaic thu

chunnaic e

chunnaic i

chunnaic iad

 

I saw

you saw

he saw

she saw

they saw


QUESTION

am faca tu?

a bheil thu a' faicinn?

 

did you see?

are you seeing?